Έλα κι εσύ στην ομάδα μας!

 • Αύγουστος 13.00-17.00
 • Αύγουστος 9.00-13.00
 • Ιούλιος 09.00-13.00
 • Summer Camp στο King Size
 • Ιούλιος 13.00-17.00
 • Δημιουργική Απασχόληση Σάββατο
 • Μεταφορά παιδιών για το Summer Camp στο King Size
 • Δημιουργική Απασχόληση Σάββατο και Κυριακή
 • Δημιουργική Απασχόληση Κυριακή
 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
 • Εξωτερική δραστηριότητα

© KDAP-IMAGINE created by  I.Co.S

 • White Facebook Icon